Frivillighetsfondet

Frå Treøyersmarsjen 2020. - Klikk for stort bileteFrå Treøyersmarsjen 2020. Osmund Våga Bokn kommune minner om at frivillige lag og organisasjonar kan søka om støtte til småprosjekt som styrkar boknasamfunnet. Fondet, som blei oppretta i 2015 med 100 000 kr, har pr. i dag 39 900 kr til disposisjon.

Døme på prosjekt som har fått støtte er treøyersmarsj og halloweenfeiring.

Søkarar kan få finansiert inntil 1/3 av prosjektkostnadene, med eit maksbeløp på 20 000 kr. Søknaden krev ein kort presentasjon av prosjektet og eit enkelt budsjett.

Meir informasjon:

Frivillighetsfondet (PDF, 92 kB)

Informasjonen om fondet står saman med andre tilskotsordningar under Kultur, idrett og fritid.