Ferievikarar i pleie og omsorg sommaren 2022

Er du helsefagarbeidar, assistent, hjelpepleiarelev, sjukepleiarstudent eller liknande og kan tenkje deg å jobbe i pleie-og omsorg i Bokn Kommune sommaren 2022 innanfor veke 27-31? Søknadsfrist: 24. mai.

Les meir og søk her