Årsmelding og rekneskap

I kommunestyremøtet 14. juni blei årsmelding og rekneskap for Bokn kommune for 2021 vedtekne.

Av ordførar Osmund Våga

Dei gir ei god oversikt over kommunen si drift og økonomi, og eg vil oppfordre folk til å lese dei. Samstundes vil eg takke dei tilsette i kommunen for å ha gjort ein stor innsats i eit vanskeleg år, og bidratt til eit godt resultat.

Årsmelding 2021 (PDF, 5 MB)

Rekneskap 2021 (PDF, 953 kB)

På utgiftssida har det spesielt blitt brukt meir på helse og elektrisk kraft. Me er bekymra for utsiktene framover med mogleg reduksjon i eigedomsskatt og endringar i inntektssystemet, så me foreslår ikkje å bruke av overskotet nå, men set det på fond.