Prosjektkor


1. - 7. klasse


Søknadsfrist ordinært opptak: 10. juni.

 

Bildet viser: Prosjektkor 1. - 7. klasse. Demonstrasjonsbilde. - Klikk for stort bileteProsjektkor 1. - 7. klasse. Demonstrasjonsbilde.

Lær å synga saman med andre i Bokn kulturskule


I haust køyrer me i gong prosjektkor for 1. - 7. klasse!


Kva skal ein jobba med:
Fokus på songglede. Å bruke stemma og skapa musikk saman i eit trygt og godt miljø. Kjekke songar. Engasjert og dyktig instruktør/korleiar som får fram det beste i deg. Akkompagnering av pianist. Avsluttande konsert i desember.


Øving onsdagar følgande datoar og tidspunkt:

 • 30. august:
  • Kl. 12:30 - 14:30: KICK OFF! 
  • Fellesøving 1. - 7. klasse. 
  • Pause med frukt og sosialt/leik.
    
 • 13. september:
  • Kl. 12:30 - 13:15: Oppvarming og kor for 1. - 4. klasse.
  • Kl. 13:15 - 13:40: Pause med frukt og sosialt/leik felles for 1. - 7. klasse.
  • Kl. 13:40 - 14:30: Oppvarming og kor for 1. - 7. klasse.
    
 • 4. oktober:
  • Kl. 12:30 - 13:15: Oppvarming og kor for 1. - 4. klasse.
  • Kl. 13:15 - 13:40: Pause med frukt og sosialt/leik felles for 1. - 7. klasse.
  • Kl. 13:40 - 14:30: Oppvarming og kor for 1. - 7. klasse.
    
 • 1. november:
  • Kl. 12:30 - 13:15: Oppvarming og kor for 1. - 4. klasse.
  • Kl. 13:15 - 13:40: Pause med frukt og sosialt/leik felles for 1. - 7. klasse.
  • Kl. 13:40 - 14:30: Oppvarming og kor for 1. - 7. klasse.
    
 • 6. desember:
  • Kl. 12:30 - 13:15: Oppvarming og kor for 1. - 4. klasse.
  • Kl. 13:15 - 13:40: Pause med frukt og sosialt/leik felles for 1. - 7. klasse.
  • Kl. 13:40 - 14:30: Oppvarming og kor for 1. - 7. klasse.
    
 • 13. desember:
  • Kl. 12:30 - 14:30: Fellesøving 1. - 7. klasse:
  • Avslutning og øving til konsert.
  • "Lusse-pause" m/frukt og sosialt/leik.
    
 • Konsert i veke 50 (konkret dato og tidspunkt kjem).

   
 • NB! Avhengig av påmeldingar, kan gruppeinndeling bli endra og samanslåing av øvingar kan forekomma. Men ramma for øvingane vil uansett vera innafor tidspunktet 12:30-14:30. 


Kulturskulen sine elevarrangement, konsertar og aktivitetar er ein del av undervisningstilbodet, og det er forventa at elevane deltek på desse som utøvar og/eller publikum.


Pris:
Kr 550.
 

Det er 30 % søskenmoderasjon på rimelegaste aktivitet, eller 30 % moderasjon på rimelegaste aktivitet dersom same elev deltek på fleire kurs/aktivitetar. 

Påmeldinga er bindande. 


Håpar på stor pågang og mykje songglede!

Instruktør/dirigent:
Johanna Gismervik

Søk her