Sjå eigedom frå Kartverket

 

Se eiendom er Kartverkets nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - matrikkelen.

Se eiendom viser kun data fra matrikkelen som kan utleveres uten særskilt hjemmel. Grunneiere eller andre som ønsker ytterligere innsyn, må ta kontakt med den aktuelle kommunen.

Hva som kan offentliggjøres fra matrikkelen, er bestemt i matrikkellova, og i matrikkelforskriften.

Hva vises ikke i Se eiendom

Av tekniske og praktiske grunner er noen data ikke vist i Se eiendom. Dette gjelder spesielt:

  • Noen mindre relevante opplysninger om matrikkelenhet
  • Visning av grensepunkt på kartet
  • Visning av anleggseiendom på kartet
  • Visning av adresse på kartet
  • Bygningskoordinat og visning av bygning på kartet
  • Detaljerte opplysninger om grensepunkt og kvalitet på disse
  • Kretser vist på kartet
  • Bruksenheter til bygning og adresse
  • Har SEFRAK data registrert (eldre bygninger)