Informasjon om areal, grenser og tinglyste rettar

Areal, grenser, bebyggelse og alle andre fysiske forhold ved eiendommen er registrert i matrikkelen. Tinglyste rettigheter, som for eksempel registrert eier og pant, er registrert i grunnboka. Eiendommens planstatus, det vil si hva eiendommen lovlig kan utnyttes til, er registrert i planregisteret.

Denne informasjonen er henta frå Kartverket sine sider, les meir her.