Stortingsvalet 2017 i Bokn kommune - Kvar røystar eg valdagen?

Stval_gull.pngortingsvalet 2017 er fastsatt til måndag 11. september 2017. 

Vallokalet er valdagen opent frå kl. 09.00 til kl. 20.00.

Bokn kommune har ein valkrins og alle skal røysta i røystelokale på Allrommet i Boknatun på valdagen.

Hugs å ta med legitimasjon som til dømes bankkort, førarkort eller pass.

 

På valdagen, i vallokalet, gjer du som følgjande:

  • gå rett til eit ledig avlukke 
  • finn røystesettelen du vil bruke og gjer eventuelle endringar på den.  Brett den deretter så den oransje sida kjem ut.
  • Gå ut av avlukke og til registering og avkrysning i manntalet - hugs legitimasjon.
  • Røystesettel blir stempla før du legg den i valurna.
  • Du er ferdig - du kan forlate vallokalet.

Godt val!