Stortingsvalet 2017 i Bokn kommune - Kvar røystar eg valdagen?

Stortingsvalet 2017 er fastsatt til måndag 11. september 2017. 

Vallokalet er valdagen opent frå kl. 09.00 til kl. 20.00.

Bokn kommune har ein valkrins og alle skal røysta i røystelokale på Allrommet i Boknatun på valdagen.

Hugs å ta med legitimasjon som til dømes bankkort, førarkort eller pass.

 

På valdagen, i vallokalet, gjer du som følgjande:

  • gå rett til eit ledig avlukke 
  • finn røystesettelen du vil bruke og gjer eventuelle endringar på den.  Brett den deretter så den oransje sida kjem ut.
  • Gå ut av avlukke og til registering og avkrysning i manntalet - hugs legitimasjon.
  • Røystesettel blir stempla før du legg den i valurna.
  • Du er ferdig - du kan forlate vallokalet.

Godt val!