Trafikksikringstiltak i Bokn kommune

Klikk for stort bileteBokn kommune ønsker innspill fra dere.

Bilde: Føresvikvegen opna 29. mai i fjor.

Av Kjell Arne Valentinsen

I forbindelse med trafikksikring, ønskes det innspill ang. områder en bør se på, når en skal søke om tiltaksmidler ang. sikring av veger på Bokn.

Dette gjelder fortrinnsvis områder som er problematiske for de myke trafikanter.

Dette kan være:

  • Dårlig lyssetting.
  • Bratte skråninger som ikke er sikret.
  • Uoversiktlige vegstrekninger.
  • Problemområder ang. krysning av veger.
  • Buss-skur?
  • Annet?

Frist for tilbakemelding til Kjell Arne Valentinsen innen 1. februar.