Rettleiar for sjølvtest i samband med smittesporing

Her finn du ein rettleiar for å ta hurtigtest heime.

Trykk for å gå til rettleiinga