Namnesak på høyring

Bildet er frå opningsdagen av Boknasundbrua, 22.02.91, då skuleelevar ønska bilistar velkomne til Bokn. Same dag opna vegstrekket frå Boknasundbrua til Arsvågen. - Klikk for stort bileteBildet er frå opningsdagen av Boknasundbrua, 22.02.91, då skuleelevar ønska bilistar velkomne til Bokn. Same dag opna vegstrekket frå Boknasundbrua til Arsvågen. Stein Alendal På bakgrunn av vedtak i FS -sak 018/21 blir nytt vegnamn sendt på høyring i 30 dagar med høyringsfrist 29.05 2021.

Vedtak sak 018/21: Bokn formannskap vedtek at forslag til namn på E39 gjennom kommunen vert sendt på offentleg høyring. Det føreligg forslag om at vegstrekninga får namnet «Boknavegen».

Høyringsperioden vert sett til 30 dagar. Forslag til nytt vegnamn har vore til uttale hjå Språkrådet . Språkrådet tilrår å bruka namnet Boknavegen som nytt vegnamn på Europavegstrekninga gjennom kommunen.

Høyringsinnspel kan sendast til post@bokn.kommune.no. Merk innspelet med saksnr: 21/50.