Ledige stillingar

Det er ledig faste helgestillingar i pleie- og omsorg, med søknadsfrist 13. september.

Sjå meir info og søk her