Kurstilbod frå Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Bokn tilbyr kunnskapsbasert og effektiv hjelp til å endre levevanar og meistre sjukdom og helseplager.

Tilboda våre er spesielt retta mot deg som står i fare for å få, eller allereie har fått, livsrelatert sjukdom. Frisklivssentralen tilbyr både kurs og individuell rettleiing.

Grunna ein interkommunal samarbeidsavtale kan innbyggjarane i Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn og Suldal delta på kurs uavhengig av heimkommune.

For meir informasjon og kurstilbod, sjå:

Friskliv og meistring - Bokn kommune