Kulturminneplan

Framsidebilde til kulturminneplanen. - Klikk for stort bileteFramsidebilde til kulturminneplanen. Eigar: Helge Laupland Bokn kommune sin kulturminneplan ligg nå ute på heimesida. Både planen og prioriterte kulturminne har fått eigne knappar under Kultur, idrett og fritid.

Ordførar Osmund Våga seier at planen er eit viktig verktøy for kommunen, både i generelt planarbeid og i utviklingsspørsmål, og at han har stor verdi i formidlinga av kulturarven lokalt på Bokn.

I kulturminneplanen sin handlingsdel er, med utgangspunkt i Riksantikvaren sine verdsettingskriterier, 22 faste kulturminne vurderte som viktige med omsyn til å fortella Bokn si kultursoge. Desse prioriterte kulturminna er samla i eigen artikkel på nettsida.Både planen og prioriterte kulturminne har fått eigne knappar under Kultur, idrett og fritid. - Klikk for stort bileteBåde planen og prioriterte kulturminne har fått eigne knappar under Kultur, idrett og fritid. Jardar Havikbotn