GiMening - resultat av runde nr. 6

Ny runde med Gi mening. - Klikk for stort bileteNy runde med Gi mening. gimening.no

Her er resultatene fra runde 6 av GiMening, denne gang om kultur.

Ein kan sjå at folk er middels fornøyd med tilbod gitt av kommunen, litt meir fornøyd med tilbod fra andre.

Ein del interessante innspel om kva folk ynskjer meir av og kva tilbod det skal være i kulturskolen.

Mange av innspela nevner tilbod til ungdom.

Det må me gjere noko med, gjerne i samarbeid med ungdomsrådet.

GiMeining runde nr. 6 (PDF, 812 kB)

 

Osmund Våga

ordførar