Friskmelding av Bokn vassverk

Det kommunale vatnet er friskmeldt og kokevarselet er oppheva. Det er ikkje registrert forureining/bakterier i vatnet.

Det var i går, 15. september, mistanke om/registrert bakterier i det kommunale drikkevatnet, og bestemte husstandar fekk beskjed om å koka vatn som skulle brukast til drikke og matlaging.

Bokn kommune
v/kommunedirektøren