Framlegg til kommunal planstrategi 2019 - 2023

Ordførarklubba på blå botn. - Klikk for stort bileteFormannskapet i Bokn har i møte 05.11.2019, sak 058/19, vedteke å leggje framlegg til kommunal planstrategi for perioden 2019 – 2023 ut til offentleg ettersyn.

Vi ber om at eventuelle merknader til planframlegget vert sendt Bokn kommune, Boknatunvegen 37, 5561 Bokn eller til post@bokn.kommune.no innan 09.12.2019.

Planstrategi (PDF, 891 kB)

Saksframlegg (PDF, 139 kB)