Farleg kryss-skilt

Det farlege krysset på Ognøy er nå markert med skilt. - Klikk for stort bileteDet farlege krysset på Ognøy er nå markert med skilt. Osmund Våga Det har nå kome opp skilt for å markere det farlege krysset på Ognøy.

Av ordførar Osmund Våga

Me har tidlegare vore i kontakt med vegvesenet angåande krysset på Ognøy. Det er eit farleg kryss kor det har skjedd ulykker, og me har anmoda om å setje ned fartsgrensa.

Det var ikkje mogleg, men dei kunne setje opp skilt for å markere at det var eti farleg kryss. Skilta er no komne opp, og me får håpe at det bidreg til at folk blir meir merksame i dette krysset.

Det farlege krysset på Ognøy er nå markert med skilt. - Klikk for stort bileteDet farlege krysset på Ognøy er nå markert med skilt. Osmund Våga