Er vedfyring skadeleg?

Klikk for stort bileteBruk av vedomn er eit hett tema fleire stader i Noreg. Dette er spennande fordi det rører ved noko som hos mange sit djupt i den norske folkesjela. Invitasjon til spørjeundersøking.

Enkelte kommunar tilbyr pant når du byter inn den gamle omnen din mot ein ny. Bergen har t.d. tatt skrittet heilt ut og vedtatt forbod mot ikkje-reintbrennande omnar frå og med 2021. 

Ein student ved UiS har sett fokus på denne problemstillinga i si masteroppgåve, og har laga ei spørjeundersøking for å finna ut kva folk flest meinar. 

Hva meinar innbyggarane i Bokn?

Kom med synspunkta dine og delta i undersøkinga:

Til undersøkinga