Influensavaksine

Kommunelegen minner om at influensavaksinen er tilgjengeleg for alle ved å ta kontakt med legekontoret. Eigenandel er kr 50 - gratis dersom du har frikort. 

Endring av gla'trimdag

Gla`trimmen 15.01.20 Jardar Havikbotn Gla'trimmen endrar treningsdag frå onsdag til torsdag.

I samband med at fysioterapeut og gla'trim-instruktør, Geir Austvik byter faste dagar på Bokn, blir det også endring av dag for gla'trimmen.

Treningsdagar vil frå 2. desember bli torsdagar kl. 10:15 til 11:15.