Eldrerådet/Rådet for personar med funksjonsnedsetjing

Klikk for stort bileteEldrerådet/Rådet for personar med funksjonsnedsetjing held møte måndag 23.11.2020 kl. 17.30 på Allrommet i 2. etg. på Boknatun.

Innkalling med saksdokument (PDF, 721 kB)

Tilleggsinnkalling med saksdokument (PDF, 233 kB)

Møteprotokoll frå sist møte 12.10.2020 (PDF, 73 kB)

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 (PDF, 2 MB)

Betalingssatsar og gebyr 2021 (PDF, 13 MB)

Møte er ope for publikum

Saksdokumenta er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget og på Bokn folkebibliotek.