Digitale bygdablad

Nå finn du den aller første utgåva av Bokn Bygdablad i Arkiv Bygdabladet. - Klikk for stort bileteNå finn du den aller første utgåva av Bokn Bygdablad i Arkiv Bygdabladet. Jardar Havikbotn Digitaliseringa av Bokn Bygdablad held fram. Nå er 11 nye årgangar lagde inn i arkivet.

Dette gjeld årgangane 1986 – 1996, i tillegg til dei to prøvenummera i 1985. Då gjenstår berre 1997 – 2005. Me håpar det kan gjerast neste år.

1985 – 2016

Med fullføringa av den digitale tilrettelegginga, får fastbuande og utflytta boknarar, historikarar og andre interesserte, enkel tilgang til lokalhistoria på Bokn i denne perioden.

Knappen Arkiv Bygdabladet finn du under Kultur, idrett og fritid. Kos deg!

Arkiv Bygdabladet