Plan 201704 Sæbøstølane

Planen er ute til offentleg ettersyn.

Planen er tilgjengelig i papir i servicetorget på Boknatun eller på Karmøy rådhus.

Sæbøstølane
Tittel Publisert Type
1_Sæbøstølane Plankart

18.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201704 Plankart off ettersyn.pdf
2_Sæbøstølane Planføresegner

18.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201704 Planføresegner .pdf
3_Sæbøstølane Planskildring

18.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201704-1bha Sæbøstølane Planskildring.pdf
4_Sæbøstølane Sakspapir

18.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201704-1bha Sæbøstølane Sakspapir.pdf
5_Sæbøstølane Uttalar til oppstart - samla

18.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201704 Uttalar til oppstart - samla.pdf
6_Sæbøstølane ROSanalyse

18.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201704-1bha Sæbøstølane ROSanalyse.pdf
7_Sæbøstølane Teikningshefte

18.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201704-1bha Sæbøstølane Teikningshefte.pdf
8_Sæbøstølane Teknisk plan

18.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201704-1bha Sæbøstølane Teknisk plan_komp.pdf
9_Sæbøstølane Overvatn

18.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201704-1bha Sæbøstølane Overvatn.pdf
91_Sæbøstølane Vegteikningar

18.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201704-1bha Sæbøstølane Vegteikningar.pdf
92_Sæbøstølane oversynskart

18.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201704 Oversynskart.pdf
93_Sæbøstølane gjeldande kommuneplan - utsnitt

18.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201704 Gjeldande kommuneplan - utsnitt.pdf
94_Sæbøstølane gjeldande reguleringsplanar - utsnitt

18.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201704 Gjeldande reguleringsplanar - utsnitt.pdf

 

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til saksbehandler:

Aage Steen Holm, på tlf. 52 85 71 852 eller e-post: aaho@karmoy.kommune.no

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 5. februar 2021 til:

post@karmoy.kommune.no eller Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik.

Merk merknaden med "Plan 201704 Bokn".