Oppstartsmelding - Detaljregulering for veg og kai, Trosnavåg

Planavgrensing - Klikk for stort bilete

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av arbeid med detaljregulering for deler av gnr./bnr. 23/1 på Trosnavåg. 

Publisert av Jardar Havikbotn. Sist endra 16.01.2017
Login for redigering