Oppstarta arealplanarbeid
Publisert 02.10.2018
Varslingskart

Til offentlige høringsinstanser, grunneiere naboer og organisasjoner:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av områderegulering for Arsvågen næringområde med etablering av ny molo, ved Arsvågen fergeleie i Bokn kommune. Planarbeidet gjennomføres som en omregulering av vedtatt plan Områderegulering for Arsvågen næringsområde (plan-ID: 201502), vedtatt 01.12.15. Både vedtatt plan og herværende omregulering er initiert av prosjektet E39 Rogfast.

Publisert 30.01.2018

I samsvar med plan- og bygningslova 12-3 og 512-8 er det starta opp detaljreguleringsarbeid for del av gbnr. 11/297 med fleire i Bokn kommune.