Oppstarta arealplanarbeid i Bokn kommune
Publisert 30.01.2018
krojen framside.jpg

I samsvar med plan- og bygningslova 12-3 og 512-8 er det starta opp detaljreguleringsarbeid for del av gbnr. 11/297 med fleire i Bokn kommune.

Login for redigering