Planar under arbeid i Bokn kommune
Publisert 16.01.2017
Planavgrensing.jpg

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av arbeid med detaljregulering for deler av gnr./bnr. 23/1 på Trosnavåg. 

Login for redigering