Oppstarta arealplanarbeid
Publisert 19.04.2018

I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varsla oppstart av privat detaljreguleringsarbeid - plan 201704, detaljregulering for bustader; Sæbøstølane, gnr 9/3 m.fl., Føresvik i Bokn kommune.

Publisert 30.01.2018
krojen framside.jpg

I samsvar med plan- og bygningslova 12-3 og 512-8 er det starta opp detaljreguleringsarbeid for del av gbnr. 11/297 med fleire i Bokn kommune.