Publisert 19.10.2020

I samsvar med §11-12 i plan- og bygningslova varslar Bokn kommune oppstart av arbeidet
med revidering av kommuneplanen sin arealdel.
Formannskapet har i møte 15.09.2020 vedteke framlegg til planprogram, og i samsvar med
dette vedtaket vert planprogrammet lagt ut til offentleg ettersyn.

Publisert 06.09.2019

I samsvar med § 12-14, 2. ledd i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av privat reguleringsendring.

Publisert 28.06.2019

I samsvar med § 12-14, 2. ledd i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av privat reguleringsendring.