Høyring av justert framlegg til reguleringsplan for strandområdet med tursti mellom Alvestad og Føresvik

kommunevåpenet - Klikk for stort bilete

Forvaltningsstyret i Bokn kommune har i møte 25.01.2015 vedteke å leggje framlegg til reguleringsplan for  strandområdet med tursti mellom Alvestad og Føresvik  ut på høyring  i samsvar med § 12- 10 i plan- og bygningslova.

Publisert av Gro Sørensen. Sist endra 22.02.2017

Planframlegget viser tursti, område for bustader og naustbygg, småbåthamn, landbruk m.v.

Endringane i høve til tidlegare annonserte planframlegg går ut på at planlagt turveg er endra til tursti.

Kart og framlegg til reguleringsføresegner kan sjåast i servicetorget på Boknatun.

 

Du finn også dokumentene her:

Plankart - detaljregulering finn du her: (PDF, 784 kB)

Detaljplan - justerte føresegner finn du her: (PDF, 252 kB)

Forvaltningsstyret sitt vedtak av 25.01.2017 finn du her: (PDF, 257 kB)

 

Eventuelle merknader til framlegget må sendast til:

Bokn kommune, 5561 Bokn

Eller e-post: post@bokn.kommune.no

innan 10.04.2017

 

Login for redigering