Planar på høyring i Bokn kommune
Publisert 12.05.2017
kommunevåpenet

Kommunestyret i Bokn kommune har i møte 25.04.2017 godkjent reguleringsplan for Vågaheia, med kart sist dagsett 27.02.2017 og tilhøyrande føresegner dagsett 27.02.2017, i samsvar med § 12- 12 i plan- og bygningslova.

Login for redigering