Planar på høyring i Bokn kommune
Publisert 24.05.2017
kommunevåpenet

Framlegg til reguleringsplan for Nordre Vågholmen

Forvaltningsstyret i Bokn kommune har i møte 10.05.2017 vedteke å leggje framlegg til reguleringsplan for Nordre Vågholmen ut på høyring  i samsvar med § 12- 10 i plan- og bygningslova.

Publisert 12.05.2017
kommunevåpenet

Kommunestyret i Bokn kommune har i møte 25.04.2017 godkjent reguleringsplan for Vågaheia, med kart sist dagsett 27.02.2017 og tilhøyrande føresegner dagsett 27.02.2017, i samsvar med § 12- 12 i plan- og bygningslova.

Publisert 10.04.2017
kommunevåpenet

Justert framlegg til reguleringsplan for Føresvik Hamn – vestre del

Forvaltningsstyret i Bokn kommune har i møte 29.03.2017 vedteke å leggje framlegg til reguleringsplan for Føresvik Hamn – vestre del  ut på høyring  i samsvar med § 12- 10 i plan- og bygningslova.

Login for redigering