Kartleggingsskjema Universell Utforming

 

Publisert av Jardar Havikbotn. Sist endra 15.08.2017
Oppgi namnet på området og kor det ligg.
Nemn gjerne tiltak du meiner ville gjera området meir universelt utforma.
Nemn aktørar/ressursar du meiner det vil vera nyttig å knytta til seg i kartleggingsarbeidet.
Felt merka med * må fyllast ut
Login for redigering