Kartleggingsskjema Universell Utforming

 

Publisert av Jardar Havikbotn. Sist endra 15.08.2017

Kartleggingsskjema Universell Utforming

Oppgi namnet på området og kor det ligg.
Nemn gjerne tiltak du meiner ville gjera området meir universelt utforma.
Nemn aktørar/ressursar du meiner det vil vera nyttig å knytta til seg i kartleggingsarbeidet.
Felt merka med * må fyllast ut