Servicetorget i Bokn

Servicetorget i Bokn kommune er eit kommunalt servicetorg med førstelinjeteneste for Skatteetaten, Skatt Vest.

Servicetorget er lokalisert i Boknatun, 1. etasje og er den første tenesta du treffer på når du kjem inn hovudinngangen på Boknatun. Opningstida i servicetorget er frå kl. 08.30 til 15.00 kvardagar. Tlf.nr. er 52752500

Servicetorget har ansvar for publikumsmottak, sentralbord, politisk sekretariat og dokument- og arkivtenesta i Bokn kommune.  Vi sørger for at alle henvendelsar til kommunen blir "losa" til rett saksbehandlar og kan ofte gje svar på dei spørsmål som besøkande har.

Vi hjelper deg blant anna med:

 • generell informasjon om ulike tenester
 • kontakt med rett saksbehandlar i kommunen
 • utdeling av skjema
 • utleige av kommunale møtelokale
 • informasjon om politiske møte, utval og dokument
 • valsekretariat
 • innsyn i kommunens arkivmateriell
 • førstelinjeteneste skatt bl.anna informasjon om endring av skattekort og utfylling av flytteskjema
 • innlevering av sjølvmeldingar og kontakt med Skatt Vest
 • informasjon om Husbankens bustøtteordning
 • Informasjon om økonomisk gjeldsrådgjeving
 • sal av bygdabøker,søppelsekker, etc.
 • kopiering
 • turistinformasjon

Tilsette i servicetorget:

Leiar Gro A. Sørensen - tlf.nr: 52752510/98221500

Konsulent Åse Karin Fjellving - tlf.nr.: 52752500/52752509 (torsdag og fredag)