Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta

Tingarkontor
Kontaktperson: Grethe Heimvik, tlf. 52752518
Epost: grethe.e.heimvik@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 37, 5561 Bokn

Henvending i samband med utskriving av pasientar og nedetid på PLO-meldingar
Dagtid fra kl 8-15 – tlf. 52752532 
Kveldstid, i helger og høgtidsdagar: tlf. 52752530

Oversikt over sjukeheim og heimetenester
Bokn sjukestove og heimetenester
Kontaktperson: Grethe Heimvik, tlf. 52752518
Epost: grethe.e.heimvik@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 37, 5561 Bokn

Fagansvarlig i sjukeheim og heimeteneste
Fagansvarleg: Anne Grethe Amdal Osvåg, tlf. 52752536
Epost: annegrethe.amdalosvag@bokn.kommune.no

Koordinerande eining:
Kontaktperson: Miriam Berland, tlf. 40 41 05 70
Epost: miriam.berland@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen
Kontaktperson:Miriam Berland, tlf. 40 41 05 70
Epost: miriam.berland@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Rehabiliteringstilbudet i kommunen
Kommunen har pr. dags dato ikkje tilsett fysioterapeut, men dette vil bli tilsett hausten 2018 (tidlegare tilsett sa opp si stilling frå og med juni 2018).
Kommunen har driftsavtale med fysioterapeut i 75% stilling.

Logoped
Bokn kommune kjøper tenesten av Karmøy kommune.
Tlf: 52811469/52811470
Epost: postmottak.ppt@karmoy.kommune.no
Adresse: Karmøygården, Stangelandsgaten 3, 4250 Kopervik.

Friskliv og LMS tilbod
Kontaktperson: Miriam Berland, tlf. 40 41 05 70
Epost: miriam.berland@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Kreftkoordinator
Kommunen har ikkje kreftkoordinator, men det er to sjukepleierar med vidareutdanning i palliasjon og lindrande behandling tilsett i pleie og omsorgstenesta.
Kontaktperson: Grethe Heimvik, tlf. 52752518
Epost: grethe.e.heimvik@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 37, 5561 Bokn

Barn som pårørande
Helsestasjonstenesten
Kontaktperson: Henriette Lindanger, tlf. 52752543
Epost: henriette.lindanger@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Psykisk helse og rus
Kontaktperson: Miriam Berland, tlf. 40 41 05 70
Epost: miriam.berland@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Kontaktinformasjon ved avvik på tenesteavtalar
Kontaktperson: Ingrid Sofie Rundhaug, tlf. 52752534
Epost: ingrid.sofie.rundhaug@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 37, 5561 Bokn

Kontaktinformasjon for pasienter med behov for følgjeteneste ved opphald i sjukehus
Kontaktperson: Grethe Heimvik, tlf. 52752518
Epost: grethe.e.heimvik@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 37, 5561 Bokn

Helsestasjonstenesta
Kontaktperson: Henriette Lindanger, tlf: 52752543
Epost: henriette.lindanger@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Smitte
Kontaktperson: Smittevernlege Jan Schille, tlf: 52752541
Epost: jan.schille@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn
Vikar: Lars Johan Lysen, smittevernlege og kommunelege i Tysvær kommune.
Tlf. 52757065
Epost: lars-johan.lysen@tysver.kommune.no

Søknad om kommunale tenester
Kontaktperson: Grethe Heimvik, tlf. 52752518
Epost: grethe.e.heimvik@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 37, 5561 Bokn

NAV
NAV Karmøy og Bokn
Tlf. 55553333
Adresse: Hovedgaten 36-38, 4291 Kopervik

Beredskapsansvarleg
Kontaktperson: Jan Erik Nygård, tlf. 52752501
Epost: jan.erik.nygaard@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 37, 5561 Bokn