Kommuneplan 2012-2024

Denne blei vedtatt av kommunestyret i møte 17.12.2013 og kan nå presenterast elektronisk. 

Kommuneplanar
Tittel Publisert Type
Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel pdf.pdf

22.05.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel pdf.pdf
Plankart vedtatt plan 09 02 2015.pdf

22.05.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart vedtatt plan 09 02 2015.pdf
Kommueplanbestemmelser gjeldende.pdf

22.05.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommueplanbestemmelser gjeldende.pdf
Fagrapport ytre milø.pdf

06.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagrapport ytre milø.pdf
Forslag til bestemmelser for områderegulering Arsvågen.pdf

06.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til bestemmelser for områderegulering Arsvågen.pdf
Fylkesmannen i Rogaland(Innspill2).pdf

06.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fylkesmannen i Rogaland(Innspill2).pdf
Fiskeridirektoratet (Innspill1).pdf

06.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fiskeridirektoratet (Innspill1).pdf
Mattilsynet (innspill 3).pdf

06.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mattilsynet (innspill 3).pdf
Møtereferat 12 oktober.pdf

06.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møtereferat 12 oktober.pdf
Notat til møte med Fylkesmannen sept 2015.pdf

06.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Notat til møte med Fylkesmannen sept 2015.pdf
Områderådeplan som var lagt ut på høring.pdf

06.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Områderådeplan som var lagt ut på høring.pdf
Grieg Seafood (innspill4).pdf

06.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grieg Seafood (innspill4).pdf
Planbeskrivelse.pdf

06.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse.pdf
Rogaland fylkeskommune (innspill5).pdf

06.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rogaland fylkeskommune (innspill5).pdf
Ros analyse.pdf

06.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ros analyse.pdf
SNITT OG PLAN - ARSVÅGEN_mailvennlig.pdf

06.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SNITT OG PLAN - ARSVÅGEN_mailvennlig.pdf
SV Arsvågen.txt

06.01.2016 Filtype: txt. Klikk for å laste ned SV Arsvågen.txt
Revidert plankart.pdf

06.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Revidert plankart.pdf
Reguleringsplan 342014-01 02 09 2015-A2-justert Hålandssjøen småbåthavn.pdf

18.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplan 342014-01 02 09 2015-A2-justert Hålandssjøen småbåthavn.pdf
Vedtak i kommunestyremøte 15.12.2015 -Reguleringsplan for Hålandssjøen småbåthavn..pdf

18.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak i kommunestyremøte 15.12.2015 -Reguleringsplan for Hålandssjøen småbåthavn..pdf
Reviderte reguleringsbestemmelser av 21 05 2015 og 03 09 2015 - Hålandssjøen småbåthavn.pdf

18.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reviderte reguleringsbestemmelser av 21 05 2015 og 03 09 2015 - Hålandssjøen småbåthavn.pdf
Innkalling med saksdok

22.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innkalling med saksdok. til Kommuneplanutvalsmøte 27.08.2019.pdf