Kommuneplan 2012-2024

Denne blei vedtatt av kommunestyret i møte 17.12.2013 og kan nå presenterast elektronisk. De kan laste ned dokumenta i menyen til høgre.