Frisklivssentral

Velkomen til frisklivssentralen "Innom"!

 

 

Kva er så ein frisklivssentral?

 

Ein frisklivssentral er eit kommunalt kompetansesenter med tilbod om å hjelpe til med å endre levevanar, primært innaføre områda fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold og tobakk. Mange opplever at små justeringar i levevanar raskt gjev auka livskvalitet og betre dagar. Og gode dagar, ja dei vil vi helst ha mange av.

Publisert av Anne Elisabeth Askeland. Sist endra 23.01.2017

Tilbodet er til for alle innbyggjarar i kommunen som ynskjer å endre levevanane sine, men også for dei som treng råd og rettleiing i korleis meistre livet på ein måte som gjer det litt enklare å kjenne meistring, auka livskvalitet og livsglede.

Som innbyggjar kan du anten ta kontakt med frisklivssentralen sjølv eller du kan verta henvist dit av fastlege eller anna sosialfagleg -og/eller helsefaglegpersonell.

Basistilbodet ved frisklivssentralen er i fyrste rekkje

Tilbod om

 - frisklivsamtale

Råd og rettleiing innan

 - fysisk aktivitet

 - ernæring

 - psykisk helse

 - snus - og røykeslutt

Det vil verta arrangert kurs innaføre kategoriane nemnd ovanfor.

For detaljert informasjon om kursdatoar sjå link: (Link til kurskalender kjem)

I tillegg til konkrete kurs vil den enkelte verta oppfordra til å søkje kunnskap, råd og rettleiing via kvalitetssikra informasjonskalanar på internett.

Frå kommunen si side vil ein særskilt henvise til fylgjande informative kjelder:

www.dine30.no

www.bramat.no

www.ung.no

www.mentalhelse.no

www.slutta.no

For meir informasjon om frisklivssentralen samt booking av frisklivsamtale kontakt oss på telefon

52752500 så hjelper vi deg vidare. Du kan også nå oss via mail på post@bokn.kommune.no. Det er fint om du då legg inn "Att: Frisklivssentralen Bokn" i Emnefeltet.

 

Nyttige lenker:

Veileder for kommunale frisklivssentraler

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-kommunale-frisklivssentraler-etablering-og-organisering-