Oversiktsdokumentet - Hovuddokument

Folkehelse-illustrasjon - Klikk for stort bilete

Kommunane er pålagde å ha oversikt over helsetilstanden til innbyggjarane sine. Slik vil ein enklare kunne prioritere rette helsefremjande tiltak for befolkninga for å sikre så god helse som mulig.

Publisert av Jardar Havikbotn. Sist endra 15.08.2017

Kunnskap om helsetilstanden får ein blant anna frå dei statlege Folkehelseprofilane, frå regionale data (Rogaland Fylkeskommune) samt eigne lokale kunnskapsbasar som eksempelvis oversiktsdokumentet.   

Folkehelsa i Bokn - ei oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorar (Hovuddokument)