Oversiktsdokumentet - Hovuddokument

Folkehelse-illustrasjon - Klikk for stort bilete

Kommunane er pålagde å ha oversikt over helsetilstanden til innbyggjarane sine. Slik vil ein enklare kunne prioritere rette helsefremjande tiltak for befolkninga for å sikre så god helse som mulig.

Kunnskap om helsetilstanden får ein blant anna frå dei statlege Folkehelseprofilane, frå regionale data (Rogaland Fylkeskommune) samt eigne lokale kunnskapsbasar som eksempelvis oversiktsdokumentet.   

Folkehelsa i Bokn - ei oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorar (Hovuddokument) (PDF, 4 MB)