Dahlgren and Whitehead.jpg

Folkehelsearbeid vert definert som den totale innsatsen i samfunnet for å oppretthalde, betre og fremje helsa til befolkninga gjennom å svekke faktorar som gjev helserisiko samt styrkje faktorar som bidreg til betre helse. 

Lattermilde deltakarar.jpg

Fagforbundet Rogaland inviterte i haust til foredrag med Ingvard Wilhelmsen der tittelen på foredraget var intet mindre enn ei konstatering av at «Livet er eit usikkert prosjekt». 

Bilde: Lattermilde deltakarar frå Bokn samt hovudpersonen sjølv - Ingvard Wilhelmsen.

folkehelse.jpg

Kommunane er pålagde å ha oversikt over helsetilstanden til innbyggjarane sine. Slik vil ein enklare kunne prioritere rette helsefremjande tiltak for befolkninga for å sikre så god helse som mulig.

Login for redigering