Personvern i Bokn kommune

Bokn kommune skal behandle personopplysningar på våre brukerar og innbyggjerar på ein lovleg og sikker måte. 

Frå 20. juli 2018 trer ny personvernlovgiving ( kalt GDPR) i kraft.  Personvernlovgivinga blir da lik i heile Europa og lova gjer deg rett til sjølv å bestemme korleis dine personopplysningar skal behandlast og kven som skal få tilgang til dine personopplysningar. 

Det blir og strengare krav til dokumentasjon og risikovurderingar for virksomheter (til dømes oss) og dei registrerte (innbyggjerar og brukerar) sine rettigheter er på fleire områder styrka.

 
Bokn kommune har etablert Personvernombod som ein kan kontakte dersom ein har spørsmål om kommunen sin behandling av personopplysningar.  Personombodet skal jobber for at personvernet blir ivaretatt på ein god måte, både for ansette og innbyggjerar.
 
Personombodet kan kontaktast på e-post: post@bokn.kommune.no eller på tlf. 52752510.  Brev kan sendast til:
 
Personvernombodet
Gro A. Sørensen
Bokn kommune
Boknatunvegen 37
5561 Bokn