Bokn Skule og Barnehage 1

 

 

 

 

 

 

1. desember 2018 starta ny rektor opp på Bokn Skule. 

Joakim Lund kjem frå Haugesund, og har lång erfaring frå skuleverket som inspektør i grunnskulen og avdelingsleiar i videregåande skule.

Han gler seg til å arbeida på Bokn Skule.

 

Bokn skule

Det er no klart for påmelding til SFO for skuleåret 2018/19

Første skuledag etter ferien er torsdag 16. august. 

Frist 10. mai!

 

barn-29451

Velkommen til innskriving for 1. kl. 2018/19 på Bokn skule fredag 27. april kl. 09.00

Alle barn i Bokn som er fødde i 2012 eller før, og som ikkje har byrja i skulen, skal etter §2-1 i Opplæringslova skrivast inn.

skulen_skore.jpg

 

 

Invitasjon til juleavslutninga 2017

Hovudinngang

Velkomen til innskriving for 1. kl. 2017/2018 på Bokn skule fredag 28. april kl. 09.00.

Alle barn i Bokn som er fødde i 2011 eller før, og som ikkje har byrja i skulen, skal etter §2-1 i Opplæringslova skrivast inn.