Bokn Skule 45 år 1

Bokn Skule er 45 år gamal. Nåverande skulebygg stod klar i august i 1973. No i 2019 blir det eit nytt skulebygg på Bokn. Noko som både lærerar og elevar gler seg til.

God Jul får Bokn Skule

Med ynskje om ei God Jul frå Bokn Skule til alle saman.

Bokn Skule

1. desember 2018 starta ny rektor opp på Bokn Skule. 

Joakim Lund kjem frå Haugesund, og har lång erfaring frå skuleverket som inspektør i grunnskulen og avdelingsleiar i videregåande skule.

Han gler seg til å arbeida på Bokn Skule.

Bokn skule

Det er no klart for påmelding til SFO for skuleåret 2018/19

Første skuledag etter ferien er torsdag 16. august. 

Frist 10. mai!

 

barn-29451

Velkommen til innskriving for 1. kl. 2018/19 på Bokn skule fredag 27. april kl. 09.00

Alle barn i Bokn som er fødde i 2012 eller før, og som ikkje har byrja i skulen, skal etter §2-1 i Opplæringslova skrivast inn.