Kulturskulen

Påmelding til Bokn musikk– og kulturskule 2018-2019

Klikk for stort bilete Søknadsfrist: Fredag 17. august 2018.

Påmelding via elektronisk skjema: Bokn kommune, Kulturskulen.


Piano 

Lærar: Venevil Birkelund.
   20 minutt pr. veke. Pris pr. halvår kr. 851,-.
   Time etter avtale.

Boknakoret

Leiar: Anne Tove Øvrebø.

    Alder: 13 år og oppover.
    Koret har øving tysdagar kl. 18.30 - 20.30.
    Pris pr. halvår kr. 678,-.

Søskenmoderasjon: 30 % på rimelegaste tilbod.

Bindingstid og betaling

Påmeldinga er bindande for eit halvt skuleår (eitt semester) om gongen.
Eleven får tildelt plass i kulturskulen for eitt år (haust og vår).
Skulle ein ikkje ynskje å fortsetje i kulturskulen til våren, må ein gi skriftleg beskjed om utmelding til underteikna innan 10. desember 2018. Gir ein ikkje beskjed om utmelding, vil ein bli fakturert også for vårsemesteret. Eventuell unytta elevplass gir ikkje rett til tilbakebetaling av skulepengar. Pris pr. halvår med atterhald om endringar i kommunale satsar. Faktura vil bli sendt forskotsvis.

Søknad og opptak

Dei som får tildelt plass, får melding om dette ved skulestart hausten 2018. Då kjem også nøyaktig tidspunkt for den enkelte undervisningstime. Dersom ein ikkje skulle få tildelt plass, blir ein sett på venteliste og blir kontakta så snart det blir ledig.

Håpar på god pågang, og at det blir eit fint og lærerikt år i Bokn musikk- og kulturskule.

Anne Tove Øvrebø
Rektor i Bokn musikk- og kulturskule
Mail: atovrebo@boknskule.no
Tlf.: 90 03 15 18

Gå til påmeldinga her.

 

 

Publisert 26.02.2019

Tre elevar frå Bokn kulturskule var med i UKM’s lokalmønstring for Tysvær og Bokn i Tysværtunet kulturhus, 15. februar.

Publisert 05.03.2018

Kulturskulen arrangerer kosekonsertar i Blackboxen i Bokn arena (scenen) på slutten av kvart semester.