Personvern ved bruk av Vigilo

Dersom du har barn i Bokn barnehage kan du lese om oppdaterte brukarvilkår på Vigilo sin nettstad. Vilkåra er oppdaterte for å vere i samsvar med krava i den nye personvernforordninga, PVF.

Merk at eventuelle krav om retting, sletting eller innsyn skal rettast til Bokn kommune. Du finn meir informasjon om dette her. (PDF, 187 kB)