Tilsette ved Bokn skule

Administrasjon

Namn Ansvar/funksjon Telefon
Wenche L. Havikbotn Rektor 41 76 40 82
Anne Lisabeth Jøsang Undervisningsinspektør  90 20 82 80
Annette Bokneberg Skulekontoret 52 75 25 69


Tilsette

NAMN

OPPGÅVER

Alvestad, Bianca Mari

Teamkoordinator 1. – 7. trinn / Kontaktlærar 5. – 6. trinn/ Samlingsstyrar Kunst og Handverk

Alvestad, Hilde Gunn

Reinhald skule

Alvestad, May Elisabeth

Fagarbeidar

Alvestad, Merete

HTV Utd. F. / Faglærar / Samlingsstyrar Naturfag

Bokneberg, Annette

Skulekontoret

Bryningsland, Elise Marie

SFO – Koordinator / Fagarbeidar

Dagsland, Anita

Teamkoordinator 8. - 10. trinn / Yrkesrådgjevar / Samlingsstyrar Kroppsøving / Verneombod

Dale, Margrete

Kontaktlærar 1. Trinn 

Everte, Valentina

Spesialpedagog 

Grønnestad, Ann Kristin

Fagarbeidar

Grønnestad, Trine Sofie

Sosialrådgjevar / Miljøterapeut

Hystad-Tjelle, Ragnhild

Kontaktlærar 2. trinn

Høie, Silje Therese

Kontaktlærar 10. trinn

Kirkhus, Katrine

Kontaktlærar 7. trinn

Meland, Trygve

Faglærar

Nordtveit, Gerda

Fagarbeidar

Skarstein, Daniel K.

Kontaktlærar 8./9. trinn

Skjold, Birte Marita

Spesiallærar / PPT – kontakt 

Stef, Ana Maria

Reinhald skule

Susort, Kristin

Reinhald skule

Tangen, Ina Vibeke

Faglærar

Thuestad, Svein Erling Kontaktlærar 3./4. trinn

Vågshaug, Marie

Fagarbeidar

Øvrebø, Anne Tove

Kulturskulerektor / Faglærar