Tilsette ved Bokn Skule

Administrasjon

Namn Ansvar/funksjon Telefon
Joakim Lund Rektor 52 75 25 51
Frode Lindanger Undervisningsinspektør  52 75 25 57
Annette Bokneberg Skulekontoret 52 75 25 69

 

Tilsette

NAMN

OPPGÅVER

Alvestad, Bianca Mari

Teamkoordinator 1. – 7. trinn / Kontaktlærar 3. – 4. trinn/ Samlingsstyrar Kunst og Handverk

Alvestad, Hilde Gunn

Reinhald skule

Alvestad, May Elisabeth

Fagarbeidar

Alvestad, Merete

Teamkoordinator 8. – 10. trinn / Kontaktlærar 9. trinn / Res. Desent.kompetanseheving og utvikling

Bokneberg, Annette

Skulekontoret

Bryningsland, Elise Marie

SFO – Koordinator / Fagarbeidar

Dagsland, Anita

Barselspermisjon fra oktober

Dale, Margrete

Kontaktlærar 6. + 7. Trinn / Samlingsstyrar Musikk / Veiledar

Danielsen, Emilie

Faglærar

Dirdal, Hanne

Lærling

Everte, Valentina

Spesialpedagog Barnehage

Grønnestad, Ann Kristin

Fagarbeidar

Grønnestad, Trine Sofie

Sosialrådgjevar / Miljøterapeut

Hognaland, Stian

Kontaktlærar 10. trinn / IKT

Hosaas, Sigrunn Hole

Faglærar / Samlingsstyrar Mat og Helse

Høie, Silje Therese

Kontaktlærar 8. trinn / Yrkesrådgjevar

Jøsang, Anne Lisabeth

Kontaktlærar 1. + 2. trinn / IKT / Verneombod

Kirkhus, Katrine

Kontaktlærar 5. trinn

Kjetland, Elin Flørecke

Faglærar / HTV Utd. F.

Lie, Vegard

Faglærar / Samlingsstyrer Kroppsøving

Lindanger, Frode

Undervisningsinspektør / IKT

Lund, Joakim

Rektor Bokn Skule

Meland, Trygve

Faglærar

Nordtveit, Gerda

Fagarbeidar

Ognøy, Linda

Biblioteksjef

Skjold, Birte Marita

Spesiallærar / PPT – kontakt / Trivselsleiar

Stef, Ana Maria

Reinhald skule

Susort, Kristin

Reinahld skule

Tangen, Ina Vibeke

Faglærar

Vågshaug, Marie

Fagarbeidar

Øvrebø, Anne Tove

Kulturskulerektor