Påmelding til Bokn musikk– og kulturskule

Boknakoret, 17. mai 2015. - Klikk for stort bilete

Søknadsfrist: Måndag 15. august 2016

Publisert av Anne Tove Øvrebø. Sist endra 17.06.2016

 

PÅMELDING TIL BOKN MUSIKK- OG KULTURSKULE

SKULEÅRET 2016/2017

HURRA! NYTT TILBOD!

KULTURSKULEN TILBYR SKULEÅRET 2016/2017 UNDERVISNING I FØLGJANDE:

BARNEKOR; DIRIGENT HIBBI MANNES:

Alder 4 – 7 år: Øving onsdagar frå kl. 17.30 - 18.30, auditoriet.

Alder 8 – 13 år: Øving onsdagar frå kl. 18.45 - 19.45, auditoriet.

Pris pr. halvår kr. 645,- .

PIANO; LÆRAR VENEVIL BIRKELUND:

20 minutt pr. veke. Time etter avtale.

Pris pr. halvår kr. 810,-.

BOKNAKORET; DIRIGENT ANNE TOVE ØVREBØ:

Frå 13 år og oppover. Øving tysdagar kl. 18.30-21.30, auditoriet.

Tidvis fellesøving med Aksang i Aksdal, kl. 19.30-21.30.

Pris pr. halvår kr. 645,-.

Søskenmoderasjon: 30 % på rimelegaste tilbod.

Bindingstid

Påmeldinga er bindande for eit halvt skuleår (eitt semester) om gongen.

Eleven får tildelt plass i kulturskulen for eitt år (haust og vår).

Skulle ein ikkje ynskje å fortsetje i kulturskulen til våren, må ein gi skriftleg beskjed om utmelding til underteikna innan 10. desember 2016. Gir ein ikkje beskjed om utmelding, vil ein bli fakturert også for vårsemesteret.

Eventuell unytta elevplass gir ikkje rett til tilbakebetaling av skulepengar.

Søknad og opptak

Dei som får tildelt plass, får melding om dette ved skulestart hausten 2016. Då kjem også nøyaktig tidspunkt for den enkelte undervisningstime.

Dersom ein ikkje skulle få tildelt plass, blir ein sett på venteliste og blir kontakta så snart det blir ledig.

Fakturering

Faktura vil bli sendt forskotsvis. Ein gjer merksam på at det kan bli endringar i dei kommunale satsane for undervisninga etter nyttår.

Håpar på god pågang, og at det kan bli eit fint og lærerikt år i Bokn musikk- og kulturskule.

Med vennleg helsing

Anne Tove Øvrebø

Rektor i Bokn musikk- og kulturskule

Tlf.: 41 68 33 44

 

Kulturskulen
Login for redigering