Barnehagen_skore.jpg

Vår visjon er: Kjekt i barnehagen, der lærer me heile dagen!

Vårt hovedmål er: Trivsel og godt sjølbilde gjennom autoritative vaksne!

 Under finn de ei rekke råd om korleis ein bør handtere at barn blir sjuke.

Login for redigering