Influensavaksine

Kommunelegen minner om at influensavaksinen er tilgjengeleg for alle ved å ta kontakt med legekontoret. Eigenandel er kr 50 - gratis dersom du har frikort. 

Blackbox-kosekonsert

Frå fjorårets Blackbox-konsert. Venevil Birkelund Kulturskulen arrangerer kosekonsertar i Blackboxen i Bokn arena (scenen) på slutten av kvart semester.

Der syner pianoelevane kva dei har arbeidd med i det halvåret som har gått.

Alle er velkomne til desse konsertane.