Petra fritidsklubb

Petra fritidsklubb 15cm.jpg

Petra fritidsklubb er eit rusfritt tilbod for ungdommar frå 8. klasse og fram til dei er 18 år.

Klubben har ope anna kvar fredag (når det ikkje er bygdekino) kl. 20:00 – 00:00. Inngang: kr. 30.

Her kan ungdommane høyra på musikk, dansa, spela spel, eller berre slappa av saman med vener. Det blir også sett opp ulike aktivitetar etter kva ungdommane ynskjer. Petra fritidsklubb arrangerer også julemiddag for ungdommane kvart år.

I sommarferien er ungdomsklubben stengt. Ein kan også kontakta Petra fritidsklubb sin Facebookprofil.