Barne- og ungdomsarbeidar

Cecilie Odland, tlf. 91 65 42 16, har kontor på Bokn skule på onsdagar kl. 12.30 - 16:00. Ho er engasjert i drifta av Petra fritidsklubb og Artep kulturkafe, som held til i Kyrkjebygd kulturhus.

Publisert av Jardar Havikbotn. Sist endra 30.03.2015

Som barne- og ungdomsarbeidar har ein teieplikt og opplysningsplikt.

Teieplikt vil seia at ein har plikt til å hindra at andre får opplysningar om deira personlige forhold. Dette gjelder også sosiale meida, t.d. Facebook.

Opplysningsplikt vil seia at når ein får opplysningar om alvorlige forhold så er ein plikta til å gi opplysningar vidare, t.d. til barnevernet.

Ein kan også kontakta barne- og ungdomsarbeidaren på Petra fritidsklubb sin Facebookprofil.

     

 

Login for redigering