Strandbutuftene i Røydehamn

 

 

RøydehamnEi samling tufter etter buer som truleg folk frå fjordane nytta til overnatting i samband med vintersildfiske. Dei var kanskje i bruk alt frå folkevandringstid og opp til høgmellomalderen. I dette feltet er det ti slike tufter og eitt båtopptrekk i dette området. I heile området frå Are til Loden er det i alt registrert kring 160 strandbutufter.