Bautastein ved resegreftene på Alvestad

 

 

Bautastein_resegrefterNår båtane går gjennom Boknasundet, fylgjer den det som har vore kyststamvegen i uminnelege tider. Fornminna langs sundet kva makt som låg til dette trafikale senteret. Då biskop Neumann i 1838 la ut på Bokn-visitt, rapporterte han om to runde gravrøyser på Austre Bokn og om 43 røyser eller steinkretser på motsatt side, på Alvestad, Sæbø og Boknaberg. Boknasundet er eit storhaugsenter. Det største gravfeltet blir kalla "Resegreftene" og ligg på Alvestad.