Sett av 2. feb. kl. 19 i Bokn Arena. Då blir det boklansering av den berømte matros-dagboka til Nils Trosner. 

For sal i Servicetorget: 

Bokn Kultursoga 1 og 2, pris kr. 500 pr. band
Bokn Gard og ætt 1 og 2, pris kr. 450 pr. band

Du kan betala med Vipps eller faktura.

21. des. er årets mørkaste dag. Du kan lysa han opp for einsame i Noreg. 

Bokn Seniordans, 17. mai 2019

OPPDATERT 03.04.20 Endringar kan sendast fortløpande til kulturkontoret

Bilde: Bokn Seniordans, 17. mai 2019

 

 Her får du hjelp til korleis du kan gå fram for å søke om ulike kommunale helsetenester.

Skjema for elektronisk Bygdablad

Petra fritidsklubb er eit rusfritt tilbod for ungdommar frå 8. klasse og fram til dei er 18 år.