Bokn kommune har ordning med aktivitetskort. Kortet er eit opplevingskort for barn og unge (0-18 år) frå låginntektsfamiliar i Bokn kommune, og gir gratis tilgang til kultur- og fritidsaktivitetar på Haugalandet.

 

 Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.  

Krisepakke 2 gjeld for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkarane må vere registrerte i Frivilligregisteret.  Søknadsfristen er 15. september.

Sett av 2. feb. kl. 19 i Bokn Arena. Då blir det boklansering av den berømte matros-dagboka til Nils Trosner. 

For sal i Servicetorget: 

Bokn Kultursoga 1 og 2, pris kr. 500 pr. band
Bokn Gard og ætt 1 og 2, pris kr. 450 pr. band

Du kan betala med Vipps eller faktura.

21. des. er årets mørkaste dag. Du kan lysa han opp for einsame i Noreg. 

Bokn Seniordans, 17. mai 2019

 

OPPDATERT 05.12.22 Endringar kan sendast fortløpande til kulturkontoret

 

Bilde: Bokn Seniordans, 17. mai 2019

 

 Her får du hjelp til korleis du kan gå fram for å søke om ulike kommunale helsetenester.

Skjema for elektronisk Bygdablad

Petra fritidsklubb er eit rusfritt tilbod for ungdommar frå 8. klasse og fram til dei er 18 år.