Kontaktinformasjon

Opningstider:

Kontoret har ope kvardagar frå kl. 08 00 – 15 30

Besøksadresse:

Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Kontoret ligg på Boknatun, like ved legekontoret og helsestasjonen.

Kontakt oss:

  • Henriette Lindanger, sjukepleiar med vidareutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge

          Tlf: 52 75 25 43 / 938 51 409

e-post: henriette.lindanger@bokn.kommune.no

  • Miriam Berland, sjukepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid

         Tlf: 52 75 25 36 / 404 10 570

         e-post: miriam.berland@bokn.kommune.no

 

Psykisk helseteneste er eit lavterskeltilbod. Du kan sjølv ta kontakt for å få ein kartleggingssamtale. Fastlege eller annan behandlar, heimetenesta, familie og vener kan kontakte oss for avtale med ditt samtykke.

Dersom me ikkje svarar på telefon, kan du kontakte sentralbordet i kommunen på telefon 52 75 25 00.

For øyeblikkelig hjelp kontakt legevakt på telefon 116 117 eller nødtelefon 113