Hjelpetelefonar og nettstader

Mental helse: 810 30 030

www.sidetmedord.no

Hjelpetelefonen er døgnopen alle dagar i året.

 

Bekymringstelefonen Vaksne for born: 810 03 940

www.vfb.no

Telefontenesta er open alle kvardagar.

 

Røde Kors sin hjelpetelefon for born og ungdom: 800 33 321

www.korspahalsen.no

Open måndag til fredag kl. 14 00 – 20 00

 

Homofiles ungdomstelefon: 810 00 277

www.ungdomstelefonen.no

Open søndag til fredag kl. 18 00 – 22 00

 

Lenker til meir informasjon om psykisk helse

 

Helsedirektoratet: www.psykisk.no

 

Staten si informasjonsside til ungdom: www.ung.no

 

Mental helse: www.mentalhelse.no

 

Psykisk helse i skulen: www.psykiskhelseiskolen.no

 

Rådet for psykisk helse: www.psykiskhelse.no

 

Landsforeininga for pårørande innan psykiatri: www.lpp.no

 

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: www.leve.no