Opningstider:

Kontoret har ope kvardagar frå kl. 08 00 – 15 30

Besøksadresse:

Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Kontoret ligg på Boknatun, like ved legekontoret og helsestasjonen.

Vår målsetting


Me ønskjer å gi innbyggjarane i Bokn gode tenester for å hindra og førebyggja psykisk sjukdom og gi god hjelp og støtte til dei som har psykiske lidingar. Tilbodet skal ha ein lav terskel, alle skal kunne ta direkte kontakt med oss. Me ønskjer og at tenesta skal vera synleg og godt kjent i kommunen.

Vår målsetting

Me ønskjer å gi innbyggjerane i Bokn gode tenester for å hindra og førebyggja psykisk sjukdom og gi god hjelp og støtte til dei som har psykiske lidingar. Tilbodet skal ha ein lav terskel, alle skal kunne ta direkte kontakt med oss. Me ønskjer og at tenesta skal vera synleg og godt kjent i kommunen.