Rettleiingssenteret for pårørande

Veiledningssenter for pårørende


Kven kan få hjelp?

Alle som bryr seg om eller er glad i nokon som er i ei eller fleire av målgruppene:

  • personar med rusmiddelproblem (alkohol og narkotika)
  • personar med psykisk liding
  • innsette i fengsel
  • etterlatte etter rusrelaterte dødsfall


Me kan tilby

  • Individuelle samtalar
  • Parsamtalar
  • Familiesamtalar
  • Ulike samtalegrupper
  • Informasjon om pårørande sin situasjon i ulike samanhengar


Korleis komme i kontakt

Veiledningssenteret
Breidablikkg. 57
5525 Haugesund
Tlf: 52 71 78 80
E-post: haugesund@veiledningssenter.no

Opningstider 
måndag, onsdag og fredag kl 08 30 – 15 00
tysdag kl 12 30 – 19 00


Meir informasjon

N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge